Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for november 2010

Dersom de har ein ledig 1,5 time til overs, så vil eg foreslå at de kikkar på programmet Kakekongene, som fram til 20. november ligg ute på nrk.no sitt nett-tv.

Som konditor har eg vore borti ein del av elementa som desse må igjennom, men på eit noko lågare nivå. Dei få piece montées eg har laga har også vore noko meir safe, og slett ikkje med slik høgd som desse karane viser fram. Det er litt av ein prestasjon å kome så langt som å få kalle seg MOF(Meilleur Ovrier de France), eller frankrikes flottaste fagmann, innan kondiorfaget. I det mykje meir klassedelte landet Frankrike er det å vere flink på skulen og få seg ei bra (akademisk) utdanning ein sjanse for avansement til eit liv høgre oppe på den sosiale og økonomiske stigen. Skuletaparane kan kanskje få seg ein lærlingplass i eit yrkesfag og gjere som best dei kan i ein hard arbeidskvardag. I nokre yrke er det dog ein moglegheit langt i fjerne, til å kome seg opp, fram og i det (populære) søkjelyset. I det matglade Frankrike vert dei ypperste kokkar, konditorar og bakarar beundra og nærast tilbedd. No kjenner eg ikkje bakgrunnen til desse som er med i programmet, men det er nok også nokre av dagens matstjerner som begynte i rennesteinen. Ein av det franske kjøken sine grunnlegjarar, Marie Antoine Carême (1784-1833), vart forlaten av sine foreldre for å klare seg sjølv. Yrkesstoltheit og savoir faire, er noko heilt anna i Frankrike enn i Noreg.

Reklame

Read Full Post »