Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for august 2010

2+2=4

Glede i heimen! Vi fekk ei flott lita jente i går, rett etter Dagsrevytid. Fødselen såg ut til å trekkje i langdrag, men plutseleg kom ho! Vossatausa har enno ikkje fått noko namn, så gode framlegg vert mottekne.

Reklame

Read Full Post »

Det nye klasseskiljet går ikkje lenger etter storleiken på lommeboka, men om du les i eller ler/gret av avisene. I serien av utklypte artiklar frå medium utan korrektur og ambisjonar, har vi i dag kome til nrk.no, sikkert kjend for dei fleste. Her frå ei sak om at Roger Waters tek med seg «The Wall» til Noreg i april neste år.

«For å illustrere historiene som fortelles gjennom musikken, har Waters utviklet en dynamisk videografikk med visuelle bilder. Disse prosjekteres over en 743 kvadratmeter storskjerm.»

For dei som har lyst å sjå prosjekterte visuelle bilete i Bærum, vert billettane lagde ut for sal 30. august.

Read Full Post »