Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for januar 2007

Det kom som vanleg eit matrielt oppsving rundt 24. desember. 12. januar fyller eg år og for dei som absolutt ønskjer å sende gåver så kan eg nemne nokre av bøkene eg ikkje fekk til jul.

– Herifrå, av Katrine Sele og Oddleiv Apneseth
– Veien ut, av Bjørn Gabrielsen
– Mat og måltid, av Henry Notaker
– Vestlandets historie, redigert av Knut Helle

For dei som reiser heilt til Sverige for å oppfylle mine ønskjer, så kan eg nemne at ei flaske Moulin Touchais 1979 (mitt fødeår) er supert.

Read Full Post »

« Newer Posts