Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for desember 2006

Det ultimate svev

I går fekk eg til eit svev på 250,66 meter! Og med fjellstøtt telemarknedslag. Slå den, Frode!

Read Full Post »

Andre omgang

Etter nokre dagar ut i julehopprennet med bror min og meg som einaste, men bitre motstandarar var det eg som hadde leiinga med 244,07 meter i K248m-bakken i Japan. I går, etter ei finfin fotballøkt på Slåtten skule, fekk eg ei tekstmelding frå Frode om at han hadde hoppa 247,25 meter. Arrrghhh!!! Eg vert nøydt til å forsøke å slå han. Æra må gjennopprettast!

Read Full Post »

Hopp i natta

Som vanlig vert bror min og eg sitjande utover kveldane no i jula og spele Deluxe Skijump 3, ein demoversjon. Vi er beggje to byrja å kome i form etter litt ein fomlande start. Det er K248-bakken i Japan som tel. Frode har no eit ståamde hopp på 237m og eg har eit på 238m som lengst. Frode har også eit på 252m med fall. Eg er nøydt til å trene litt framover..

Read Full Post »

Etter julemiddag, moltekrem og kaker matrialserte det seg i stygge tal: litt over 72..

Read Full Post »

Feriedag to

Etter vel ein med fotball i Førdehuset der eg kom til kort kondisjonsmessig, er eg framleis på 70-streken. Men set det snart inn med den gode og feite maten. Kan eg halde dette nivået heile jula?

Read Full Post »

Litt over 70-streken på analog badevekt. Det begynner bra, men det kan bli stygge tal etter kvart. Etter kveldsmaten i dag ropar magen på Nyco..

Read Full Post »

Det er alltid kjekt å kome heim til mine gamle foreldre. Men som vanlig går det ikkje mange timane før dei prøver å prakke på meg noko gamalt skrot som dei har funne på eit kott eller nedst i ei skuff. Denne gongen var det noko flugebindingsremedier som berre var å kaste og nokre bilete frå eit juleavslutningsspel frå barneskulen. I den posen låg også helseboka mi, som kunne fortelje om vaksinasjonar eg har gått igjennom som unge, i tilleg til mål og vekt frå fødsel til mars 1986. Då var eg 123 cm høg og vog 21,7 kg. Helseboka kunne diverre ikkje avsløre kva blodtype eg har, så eg må nok leve i spaning ei stund til. Det låg også to dollarsetlar og ein 20 kronersetel frå Tsjekkia i plastlomma til helseboka. Uvisst av kva grunn.

Read Full Post »

Older Posts »