Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for desember 2005

Ti år etter..

Det er gått ti år sidan vi gjekk ut frå niårig grunnskule. No skulle vi møtast att. På Tresken. Det kunne bli klamt. Det kunne bli stygt. Tjønnelanden og Tor Erik kom med fin promille og store ord. Andre var edru eller sleit med smalltalken. Fantastiske Grethe hadde sjølvsagt organisert og fiksa. Og Geiren hadde vakse om lag ein meter på ti år. I høgda. Andre hadde lagt seg ut i breidda. Nokre var alt tynne i håret. Slik går det.

Men stemninga var fin i klassen. Karstein hadde teke med litt videoklypp frå ymse underhaldningsinslag frå avsluttningar på barneskulen. Den levande skogen. Julespel. Skomakaren. Lærar Inghild kunne fortelje at ho med dårleg samvit «fiksa» loddtrekkinga om huvudrolla slik at eg fekk ho.

Den obligatoriske presentasjonen av kva kvar einskild hadde gjort dei siste ti åra viste ikkje dei store overraskingane. Ein del jenter hadde hamna i tradisjonelle kvinneyrker og dei eg hadde mest trua på hadde førebels vorte journalistar. Og Hedda var vorte forskar. Ein del av gutane var i Trondheim og dreiv med «elektronikk». Nokre hadde visste hatt seg «eit år ute i Dale», der dei etter det eg forstod ikkje hadde drive med så mykje vettugt. Elles var det sjukepleiarar, bilmekanikarar, evige studentar og nokre selde såpe.

Min «gjeng» er ganske spreidd utover verda. Geir spelar volleyball i Hellas, Andreas spelar volleyball i Førde. Håkon er godt utdanna i Australia og truleg på veg til jobb i USA, medan eg er berre kokk i Hammerfest..

.. og slik går no dagane for alle og einkvar.

(Ein kveld som denne må vere det ultimate for ein vestlandsk gonzo-journalist/gonzo-sogeskrivar!)

Advertisements

Read Full Post »

Veslejulafta

Bror min og eg vart sjølvsagt sitjande oppe til langt på natt å spele Deluxe Ski Jump..
.. men vi var begge ute av trening og klarte ikkje å nå K-punkt i nokon av bakkane.

Read Full Post »

Jul i Sunnfjord

Ja, så er vi komne heile fram frå Hammerfest til Førde. Det er godt å kome heim til gamlingane. Og i morgon vert det sjølvsagt ein tur i Skywalken! Ahh eg gler meg som ein unge!

Read Full Post »

Zzzzz!

At folk søv er vel ingen nyhende, men når det skjer på heilt andre stader enn i senga, ja då er Finnmark Dagblad på pletten med nokre notisar. I dagens avis er det ikkje mindre enn sju notisar etter kvarandre med stoff om sovandre folk i Alta og Hammerfest. Eg skal berre ta med overskriftene, så kan søvnforskarar og andre meir interesserte ta kontakt om dei vil vite heile historia.

-Sov på do
-Sov i vareinntak
-Sov på trappa
-Sov i drosje
-Sov i søppelbøtte?
-Sov over automat
-Sov i minibank

Read Full Post »

Spice up your life!

«If you can’t be with the one you love, love the one you’re with!» Eller for å skrive det om til den aktuelle situasjonen: Dersom det ikkje er nokre konsertar i by’n, gå på biblioteket! Det har eg gjord mange gonger denne hausten. Og personalet lagar støtt eit lite «teaser-bord» med aktuelle bøker. Så ut på hausten vart det sjølvsagt aktuelt med bøker om kva ein kan gjere med sesongens råvarer. Og eg fekk lånt meg «Søtt og salt i glass og krukke», om syltetøy og annan konservering. Oppskrifter og fine bilete. Kvifor har eg ikkje gjord noko slikt dei åra eg budde i Bergen? Tja, det var for mykje anna spanande som tok merksemda. På ein stad med gode tilbod av alle slag er det lett å gløyme å vere kreativ. Det er så mange andre som tek seg av den biten.

Det har vorte plukka ein del lokale tyttebær og blåbær og frysen har vorte utnytta maksimalt. Kona har teke seg av konserveringa av desse, medan eg har prøvd meg på importerte varer.

Det er aldri for seint. Hausten kjem kvart år..

Read Full Post »

Guds kvern mel langsomt, heiter det. Det same kan vel seiast om tollvesenet og posten. I dag fekk eg endeleg pakken frå Seventypercent.com med sjokolade som eg tinga ein gong i oktober. Eg gler meg til å smake Domori sin Latte Sal. Eg hadde ein, men åt han opp i sommar. Det vert også godt å knaske på Kashaya, heile røsta kakaobønner. Diverre var det ikkje meir att av Malagsy, fair trade-sjokolade produsert på Madagskar. Det får verte neste gong.

Read Full Post »

Julebrev 2005

Eit år er snart over og det har vore eit spanande år. Ved halvspelt kamp bytta eg ut kremblåsar og kakebotnar med biff, gassgrill og sausar. Eg er attende i kokkefaget etter seks år med kaker. Vi har og flytta til det høge nord og det set jo sitt preg på det daglege liv. Det har vorte mindre fotografering og ikkje noko mørkeromsarbeid. Fokuset har vore på vin og sjokolade. I vår har det vore bra med fysisk aktivitet med Ludustrening innadørs ein gong i veka og fotballspeling ute på kunstgraset på Krohnsminde på sundagar. Litt reising har det vorte. Tur til Brighton og London og «sydentur» til Madeira med fam. Watne og slekt i høve geburtsdag for bestemor Ã…got. Sommarferien vart nytta i ein seglbåt frå Bergen til Namsos saman med Ingeborg og hennar onkel Rolf og to av hans venner. Det var kald, men ei oppleving. Det vart også høve til å sjå nye sider av Noreg som eg ikkje har sett før. Til dømes Askvoll. Og på trøndelagskysten kom finveret og nokre fine hamner. Ingeborg og eg mønstra av i Namsos og sette nasen mot Oslo der vi fekk med oss nokre konsertar på Norwegian Wood.
I haust har vi prøvd å gjere oss kjend med Hammerfest og omegn. Nokre fine fjellturar har vi hatt. Vi har også fått litt besøk sørfrå og vi har vore på Nordkapp og i Kautokeino. Og nokre shoppingturar til Alta. No gler eg med til jul i Sunnfjord og ser fram til blant anna 10 års jubileum for ungdomsskulen.

Read Full Post »

Older Posts »