Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for juni 2005

Eg hadde liste førre laurdag i Bt-magasinet og det ser ut til at eg får ei til med det fyrste. Og jammen har eg ikkje vunne nokre kroner på Flax-lodda! Så far, det er berre å hive seg rundt!

Read Full Post »

Bjørgvin – Nidaros

Det kjem til å verte lite posting på bloggen dei neste 12-14 dagane. Kona og eg har mønstra på seglbåten «Morgenrøden» som vonaleg vil ta oss trygt til Trondheim. Kaptein Rolf Størkson er ein røynd skippar og har vore uti det som er av ver og vanskelegheiter langs den norske kyst. Vi set difor vår lit til hans sjømannsskap og så får vi hjelpe til når det skal revast eit segl eller to. Eg har teke med utstyr for fotografering og litt emulsjon frå Fuji, så det vert nok bilete etter kvart.

Ha tol!

Reklame

Read Full Post »